Warunki użytkowania

nota prawna oraz warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym serwisie zostały przekazane przez osoby trzecie, a Sunreef Yachts Charter prezentuje tę stronę na zasadzie "tak jak jest" i nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tej strony lub jej zawartości oraz zrzeka się wszelkich tego typu oświadczeń i gwarancji. Ponadto Sunreef Yachts Charter nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji co do dokładności, kompletności lub przydatności do jakichkolwiek celów informacji i powiązanych grafik publikowanych na tej stronie. Informacje zawarte na tej stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Wszelka odpowiedzialność Sunreef Yachts Charter wynikająca z jakichkolwiek nieścisłości lub błędów jest wyraźnie wyłączona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Ani Sunreef Yachts Charter, ani żaden z jego dyrektorów, pracowników lub innych przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem z tej strony. Stanowi to zupełne ograniczenie odpowiedzialności, które dotyczy wszystkich wszelkiego rodzaju szkód, w tym (bez ograniczeń) szkód kompensacyjnych, bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych, utraty danych, przychodów lub zysku, utraty lub uszkodzenia mienia lub roszczeń osób trzecich.

Nic na tej stronie nie stanowi ani zalecenia, ani też transmisja, pobieranie lub wysyłanie jakichkolwiek informacji nie kreuje jakiegokolwiek stosunku umownego. Ceny i zalecenia dotyczące dostępności jachtów, kapitanów i załogi na tej stronie podane są wyłącznie dla celów informacyjnych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Sunreef Yachts Charter nie ponosi odpowiedzialności za treści zewnętrznych stron internetowych, które odsyłają do tej strony lub do których odsyła strona Sunreef Yachts Charter. Sunreef Yachts Charter zastrzega sobie prawo do zablokowania, według własnego uznania, odnośników z innej strony internetowej lub równoważnej jednostki do materiałów lub informacji na tej stronie. Bez uszczerbku dla tych przepisów, żaden link do materiałów lub informacji na tej stronie nie może być mylący lub zwodniczy.

Prawa autorskie i pokrewne

Wszystkie treści, wzory, teksty, grafiki, kompilacje oprogramowania i kody źródłowe na tej stronie są chronione prawami autorskimi Sunreef Yachts Charter i / lub dostawców ich zawartości.

Powielanie części lub całości zawartości tej witryny w dowolnej formie jest zabronione, za wyłączeniem jedynie użytku osobistego, i nie mogą być kopiowane i udostępnione osobom trzecim. Pozwolenie na ponownie kopiowanie nie zezwala na zawarcie materiału lub jakiejkolwiek jego części w jakiejkolwiek pracy lub publikacji, czy to w formie papierowej, elektronicznej lub w jakiejkolwiek innej formie. Jakiekolwiek inne korzystanie z serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody Sunreef Yachts Charter jest surowo zabronione.

Znaki towarowe

Znaki towarowe Sunreef Yachts Charter są zarejestrowanymi znakami, używanymi na podstawie licencji przez Sunreef Yachts Charter i nie mogą być powielane bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela. Inne nazwy organizacji i firm, wymienione na tej stronie, mogą być znakami towarowymi ich właścicieli, jak wskazano.